Hirmizi Group Logo

Microsoft Certified Fundamentals (MCF)

Microsoft Certified Fundamentals (MCF)

Microsoft Sertifikalı Temeller

Bilişimin geleceği buluttadır ve bulut hızla büyüyor! Veri depolama, web barındırma, CRM yönetimi veya çevrimiçi üretkenlik araçları olsun, şirketler bulutun faydalarını anlayan eğitimli kişiler aramaktadır.

Bu giriş düzeyi sınavları, Microsoft'un role dayalı sertifika programının ilk aşamasıdır ve öğrencileri Microsoft'un Associate ve Expert düzeyindeki sınavlarında ilerleme yoluna sokacak ve onları en çok talep edilen işleri doldurmaya hazırlayacaktır.

 

Microsoft Fundamentals Sınavları

 • Azure Fundamentals (AZ-900)
 • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)
 • Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900)
 • Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)
 • Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM) (MB-910)
 • Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP) (MB-920)
 • Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals (SC-900)

 

AZ-900 Azure Fundamentals

Azure Temelleri (Azure Fundamentals) sınavı, veri bilimcisi, yapay zeka mühendisi, Azure geliştiricisi ve yöneticisi olmak isteyenler veya Azure'un avantajlarıyla ilgilenen herkes için bulut hizmetlerine iyi bir giriş niteliğindedir.

 

AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals

Bu sınav, yaygın makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) iş yükleri ve bunların Azure'da nasıl uygulanacağı hakkındaki bilgileri göstermek için bir fırsattır. Hem teknik hem de teknik olmayan geçmişe sahip olan adaylar için tasarlanmıştır. Bu sınava girecek adayların makine öğrenimi ve yapay zeka kavramları ve ilgili Microsoft Azure hizmetleri hakkında temel bilgilere sahip olması gerekir.

 

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals

Microsoft 365 Temelleri sınavı, işletmelerin daha özgürce işbirliği yapmasına yardımcı olmak için kullanılabilen bulut hizmetlerine iyi bir giriş niteliğindedir. Masaüstü, ekip çalışması veya güvenlik yöneticisi olmak isteyenler için en uygun sınavdır.

 

PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals

Bu sınav, iş süreçlerini otomatikleştirerek, iş içgörüleri üretmek için verileri analiz ederek ve basit uygulama deneyimleri oluşturarak daha etkili hareket ederek üretkenliği artırmak isteyen kullanıcılara yöneliktir.

 

DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals

Bu sınav, buluttaki verilerle çalışmaya başlayan adaylara yöneliktir. Bu sınavın adayları, temel veri kavramları ve bunların Microsoft Azure veri hizmetleri kullanılarak nasıl uygulandığı hakkında temel bilgiye sahip olmalı ve ilişkisel ya da ilişkisel olmayan veri kavramları ile işlemsel veya analitik gibi farklı veri iş yükleri türlerine bilgi sahibi olmalıdır.

 

MB-910 Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

Bu sertifika sınavı, Microsoft Dynamics 365 müşteri etkileşimi uygulamalarının özelliklerini ve yeteneklerini kapsar. Bu sınavın adayları, Bilgi Teknolojisi (BT) ortamı hakkında genel bilgiye veya ilgili çalışma deneyimine sahip olmalıdır. Ayrıca, müşteri ilişkileri ilkeleri ve iş operasyonları hakkında temel bir anlayışa sahip olmalıdırlar.

 

MB-920 Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP)

Bu sınav, Microsoft Dynamics 365 finans ve operasyon uygulamalarının özelliklerini ve yeteneklerini kapsar. Bu sınavın adayları, Bilgi Teknolojisi (BT) ortamı hakkında genel bilgiye veya ilgili çalışma deneyimine sahip olmalıdır. Ayrıca finansal ilkeler ve iş operasyonları hakkında temel bir anlayışa sahip olmalıdırlar.

 

SC-900 Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals

Bu sertifika sınavı, bulut tabanlı ve ilgili Microsoft hizmetlerinde güvenlik, uyumluluk ve kimliğin (security, compliance, and identity: SCI) temellerini öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır. Adaylar, Microsoft Azure ve Microsoft 365'e dair bilgi sahibi olmalı ve bütüncül uçtan uca bir çözüm sağlamak için Microsoft güvenlik, uyumluluk ve kimlik çözümlerinin bu çözüm alanlarına nasıl yayılabileceğini anlamak istemelidir.

 

Bu sertifikalar hangi kariyerlere yol açacaktır?

 • Veri Bilimi
 • Yapay Zeka
 • Masaüstü Yöneticisi
 • Dinamik Danışmanı
 • Dinamik Kullanıcısı