Hirmizi Group Logo

Microsoft Certified Educator (MCE)

Microsoft Certified Educator (MCE)

Microsoft Sertifikalı Eğitimci

 

SINAV: Technology Literacy for Educators: 62-193

Eğitimciler İçin Teknoloji Okur Yazarlığı

Microsoft Sertifikalı Eğitimci (Microsoft Certified Educator: MCE), teknoloji becerileri ile yenilikçi öğretim arasındaki boşluğu dolduran profesyonel gelişim programıdır. Microsoft Sertifikalı Eğitimci sertifikasına sahip eğitimciler, Microsoft araçlarını kullanarak kritik 21. yüzyıl becerilerini içeren öğrencilerine zengin, özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlamak için gereken becerilere sahip olduklarını kanıtlayabilirler. Kurumunuzda bir MCE mesleki gelişim ve sertifikasyon programı uygulamanın faydaları şunları içerir:

 • Fakülte/personelin Microsoft Eğitim araçları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlar
 • Fakülte/personelin 21. yüzyılın derslere nasıl başarılı bir şekilde dâhil edileceğini gösterebilmesini sağlar
 • Fakülte/personelin hangi Microsoft Eğitim araçlarının hangi belirli 21. yüzyıl becerilerini destekleyebileceğini bilmesini sağlar
 • Ücretsiz, etkili mesleki gelişime erişim sağlar
 • BİT yatırımlarının güvenilir şekilde doğrulanmasını sağlar
 •  

Microsoft Certified Educator (MCE) Eğitimciler için Teknoloji Okuryazarlığı sertifika sınavı, '21st Century Learning Design' (21CLD) çerçevesi tarafından ölçülen geçerli ve güvenilir bir yeterlik ölçüsü olması amaçlanan orta düzey bir sınavdır. Eğitimciler için Teknoloji Okuryazarlığı (62-193) sınavını geçmek, hizmet öncesi veya hizmet içi eğitimcilere kendilerini mevcut ve gelecekteki işverenler arasında farklılaştırmaları için bir kimlik belgesi de sunar.

 

MCE Sertifikasyonu Sınavı Amaçları

MCE sertifika sınavı, aşağıdaki amaçları kapsayan 40 seçilmiş yanıt sorusu içeren 60 dakikalık bir sınavdır:

 • Öğrenci İşbirliğini Kolaylaştırmak
 • Nitelikli İletişimi Kolaylaştırmak
 • Bilgi Yapısını Kolaylaştırmak
 • Öz Düzenlemeyi Kolaylaştırmak
 • Gerçek Dünya Sorunlarını Çözmeyi ve İnovasyonu Kolaylaştırmak
 • Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknoloji (BİT) araçlarını kullanmasını kolaylaştırmak
 • Etkili bir Eğitimci olmak için BİT'yi kullanmak