Hirmizi Group Logo

Intuit® Sertifikasyonu

Intuit®, müşterilerin ve toplulukların en önemli finansal zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan küresel bir teknoloji platformudur. TurboTax, QuickBooks, Mint ve Credit Karma ile dünya çapında yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet veren Intuit, herkesin gelişme fırsatına sahip olması gerektiğine in anıyor. Intuit®, bunu mümkün kılmak için yeni, yenilikçi yollar bulmak ilkesini asla bırakmıyor. Intuit®, katılımcılara finansal ve kariyer hazırlık programları aracılığıyla başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar. Certiport tarafından sunulan Intuit® Sertifikaları aşağıdakileri içerir:

  • Intuit QuickBooks Certified User (QBCU)
  • Intuit Certified Bookkeeping Professional
  • Intuit Design for Delight Innovator

 

Intuit QuickBooks Certified User (QBCU)

Intuit'in QuickBooks Sertifikalı Kullanıcı sertifikası, kişinin QuickBooks muhasebe yazılımındaki becerilerini etkin bir şekilde doğrulayan, endüstri tarafından tanınan bir kimlik bilgisidir. Öğrenciler, Intuit QuickBooks Sertifikalı Kullanıcılar olarak QuickBooks bilgilerini doğrulayabilirler.

QuickBooks Sertifikalı Kullanıcısı, profesyonel muhasebede giriş seviyesi bir pozisyon için yeni edinilen QuickBooks becerilerini doğrulayan ve satın alma siparişlerinin nasıl oluşturulacağı, satışların ve giderlerin nasıl izleneceği, faturaların nasıl düzenleyeceği ve yönetileceği ile mali kayıtların nasıl izleneceği dahil olmak üzere defter tutma becerilerini etkili bir şekilde gösteren yetenek sertifikası kazanmıştır.

QBCU sınavları, sınav adayın muhasebe ve defter tutma ilkeleri ve prosedürleri için QuickBooks yazılımını kullandığını doğrulamaya yardımcı olmak için çevrimiçi bir sınav aracı vasıtası ile doğrusal (çoktan seçmeli) sorular kullanır. 47 sorudan oluşan sınavın süresi 50 dakikadır.

 

Intuit Certified Bookkeeping Professional

Intuit'in Sertifikalı Muhasebe Profesyoneli sertifikası, kişinin temel defter tutma ve muhasebe bilgisiyle anlayışını doğrulamaya yardımcı olur. Bu sertifika, Intuit ve Certiport tarafından muhasebeciler için yeni bir standart oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

Muhasebecilik, herhangi bir iş için esastır; işlemlerin sınıflandırılmasından finansmanın yönetilerek organize edilmesine kadar işletmelerin gelişmesine yüksek bir ölçüde yardımcı olmaktadır. Intuit Sertifikalı Muhasebe Profesyoneli, temel muhasebe bilgisini doğrulamakla birlikte öğrencilerin giriş seviyesinde muhasebe kariyerinde başarılı olmak için gerekli becerilere sahip olduklarını kanıtlar. Bu sertifika programı, küçük işletmeler için önde gelen yönetim muhasebesi yazılımı olan Intuit QuickBooks ile de tamamlanabilir. 40 sorudan oluşan sınavın süresi 50 dakikadır.

 

Intuit Design for Delight Innovator

Intuit'in Design for Delight Innovator sertifikası, bireylerin tasarım odaklı düşünme ilkelerini ve sorunlarını belirlemek, müşteri empatisi kazanmak, çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmak, deneyler yürütmek, varsayımları test etmek, pivot ve çok daha fazlası için gereken araçlar hakkındaki bilgilerini doğrulamanın bir yoludur.

Design for Delight, öğrencilere yaratıcı problem çözme ve yenilikçilik konularında uygulamalı deneyim kazandıran üç ilkeye sahiptir. Bu ilkeler: Derin Müşteri Empatisi, Genişten Dara Gitmek ve Müşterilerle Hızlı Deneylerdir. Bu üç yönlü zihniyet, bireylerin müşterilerini nasıl "memnun edebileceklerine" odaklanır.

'Intuit Design for Delight Innovator' sertifikasını kazanan bireylerin, en az 150 saat eğitim almaları ve 'Design for Delight' zihniyetinin temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayışa sahip olmaları beklenir. Sertifikasyon sınavı, aşağıdaki sınav amaçlarını kapsayan yaklaşık 40 sorudan oluşan 50 dakikalık bir sınavdır:

  • ‘Design for Delight' Temel Kavramları
  • Derin Müşteri Empatisi Oluşturmak
  • Beyin Fırtınası Yapmak ve Daraltmak
  • Hızlı Müşteri Deneyleri Gerçekleştirmek