Hirmizi Group Logo

Information Technology (IT) Specialist

Information Technology (IT) Specialist Certification

Bilgi Teknolojisi (BT) Uzmanı Sertifikasyonu

Information Technology Specialist (Bilgi Teknolojisi Uzmanı) programı, öğrencilerin işverenler tarafından aranan giriş seviyesi BT becerilerini doğrulamalarının bir yoludur. IT Specialist (BT Uzmanı) programı, bilgi teknolojisinde bir kariyere giden yolu düşünen veya yeni başlayan adayları hedeflemektedir. Sınav adayları, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, ağ oluşturma ve güvenlik, mobilite, cihaz yönetimi ve kodlama dahil olmak üzere çok çeşitli BT konularında bilgilerini onaylayabilirler.

Mevcut olan sertifika sınavları aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Yapay Zeka

Bu sınavın adayları, özellikle yapay zekayı kavrayan öğrenciler olarak yapay zekanın çözeceği sorunlarla, yapay zekanın profesyonel bir şekilde kullanımına hazır olduklarını gösterir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 45 ile 50 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Bulut Bilişim

Bu sınavın adayları, bulut teknolojilerinden yararlanan son çözümleri, çözümlere yayılan hususları ve çözüm geliştirmek için buluttan yararlanma "mümkün olan sanatı" tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Bilişimsel Düşünme

Bu sınavın adayları, sorunları ayrıştırır, verileri toplayarak analiz eder, verilerdeki kalıpları tanır, soyutlamalar aracılığıyla verileri temsil eder ve algoritmik düşünmeyi kullanarak çözümleri otomatikleştirir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 43 ile 50 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Siber Güvenlik

Bu sınavın adayları siber güvenlik alanındaki yolculuklarına başlıyorlar. Sınav adayları, temel güvenlik paradigmalarını, terminolojiyi ve zihniyeti anladıklarını gösterir. Başarılı adaylar, güvenliğin önemiyle prosedürlerine uyulmadığında işletmeye yönelik tehditler konusunda keskin bir farkındalığa sahip olacaklardır. Başkalarına güvenlik endişelerini öğretmeye isteklidirler. Alanda başarılı olmak için gerekli araştırma ve uygulama becerilerini geliştirerek daha fazlasını öğrenmek adına sahip oldukları yetenekleriyle birlikte istek duyuyorlar. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 40 ile 50 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Veri Analitiği

Bu sınavın adayları, veri analizi bulgularının sorumlu bir şekilde nasıl manipüle ve analiz edilerek iletileceğine ilişkin giriş niteliğindeki bilgileri kanıtlamayı amaçlamaktadır.

 

 • Veri Tabanları

Bu sınavın adayları, MySQL, Microsoft SQL Server veya Oracle gibi ilişkisel veritabanlarının nasıl tasarlanacağına ve sorgulanacağına ilişkin temel bilgileri göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Cihaz Konfigürasyonu ve Yönetimi

Bu sınavın adayları, Windows cihazları ve mobilite ile ilgili temel bilgi becerileri göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 31 ile 41 sorudan oluşmaktadır.

 

 • HTML ve CSS

Bu sınavın adayları, HTML öğelerini kullanarak bir web sayfası yapılandırabileceklerini ve CSS kullanarak stiller oluşturup uygulayabileceklerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • HTML5 Uygulama Geliştirme

Bu sınavın adayları, bilgisayarlar, tablet ve telefon dâhil olmak üzere çeşitli dokunmatik özellikli cihazlarda çalışacak duyarlı web uygulamaları oluşturmak için HTML5, CSS ve JavaScript kullanma becerilerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 33 ile 44 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Java

Bu sınavın adayları, bir sorunu mantıksal olarak çözecek Java kodunu tanıyabileceklerini, yazabileceklerini ve hata ayıklayabileceklerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • JavaScript

Bu sınavın adayları, mantıksal olarak bir sorunu çözecek JavaScript kodunu tanıyabileceklerini, yazabileceklerini ve hata ayıklayabileceklerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Ağ Oluşturma

Bu sınavın adayları, TCP/IP, ağ hizmetleri, topolojileri ve kablolu, kablosuz ortamlarda sorun giderme dahil olmak üzere temel ağ bilgi ve becerilerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Ağ Güvenliği

Bu sınavın adayları, temel güvenlik ilkeleri işletim sistemi güvenliği, ağ ve cihaz güvenliği, güvenli bilgi işlem uygulamaları dahil olmak üzere temel güvenlik bilgi ve becerilerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 35 ile 45 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Python

Bu sınavın adayları, bir sorunu mantıksal olarak çözecek Python kodunu tanıyabileceklerini, yazabileceklerini ve hata ayıklayabileceklerini göstereceklerdir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 33 ile 43 sorudan oluşmaktadır.

 

 • Yazılım Geliştirme

Bu sınavın adayları, nesne yönelimli programlama, web uygulamaları ve veritabanları dahil olmak üzere temel yazılım geliştirme becerilerini göstereceklerdir. Adayların C# ve ANSI SQL üzerinde biraz deneyime sahip olmaları beklenmektedir. Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 33 ile 45 sorudan oluşmaktadır.