Hirmizi Group Logo

PMI Project Management Ready

PMI Project Management Ready™

Project Management Institute® (PMI), proje, program veya portföy yönetimi gibi alanları mesleği olarak görenler için dünya lideri bir kurumdur. PMI Project Management Ready™ sertifikası, öğrencilerin kendilerini proje yönetim sektörüne dâhil etmek ve bu tutkulu profesyonellerden oluşan topluluk ile bağlantıya geçmek için bir yoldur.

PMI Project Management Ready (Proje Yönetimine Hazır) sertifikası, öğrencilere proje yönetimi kavramları ve alanı konusunda bilgi sağlarken bu bilgiyi çok çeşitli kariyer seçeneklerinde kullanmalarını sağlayacak araçlar konusunda da eğitim sağlamaktadır. Ayrıca, bu sertifikasyon, kariyer ve teknik eğitim kurumlarının kariyer kümeleri çapındaki programlarına değer katmalarını sağlarken endüstri sektörü tarafından tanınan bir sertifikasyon ihtiyacını da gidermektedir.

Sınav süresi 50 dakika olup sınav soru sayısı 40 sorudan oluşmaktadır.

 

PMI PMR Sınav Amaç Alanları:

Sınav adaylarının temel bilgisayar okuryazarlığı konusundaki bilgilerini test etmenin yanı sıra, PMI Project Management Ready™ Sertifikasyon sınavı dört ana konuyu kapsar:

  • 1. Proje Yönetimi Esasları ve Temel Kavramlar
  • 2. İş Analizi Çerçeveleri
  • 3. Geleneksel Plan Tabanlı Proje Yönetimi Metodolojileri
  • 4. Çevik Proje Yönetimi Çerçeveleri/Metodolojileri