Hirmizi Group Logo

İkamet İzni Danışmanlığı

İKAMET İZNİ DANIŞMANLIĞI

Yabancılar için oturma izni hizmetleri, HIRMIZY GROUP’un müşterilerine sunduğu en önemli danışmanlık hizmetlerden bir tanesidir. Yabancıların Türkiye’de oturma izni alabilmek için yasal başvuru sürecinin her anında onlara destek olan firmamız, aynı zamanda yapılacak olan oturma izni başvuru sürecini de başarılı bir şekilde yönetmektedir. Türkiye’de oturma izni alabilmek için yabancı uyruklu kişilerin sağlıklı bir başvuru süreci geçirmeleri oldukça önemlidir. Buna göre firmamız sizlerin sağlıklı bir başvuru süreci geçirmeniz için profesyonel ekibi ile oturma izni sürecinde gerekli tüm desteği verir.

HIRMIZY GROUP olarak bize başvuruda bulunan müşterilerimizin iki yıllık oturum izni işlemleri için iki yıllık da özel sağlık sigortalarını yaparak onların başvurularını en kısa zamanda tamamlıyoruz. Ayrıca kişilerin oturma izinlerinin bitmesine 2 ay kala uzatma işlemlerini kendileri onayladıkları takdirde başlatarak olumlu bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı oluyoruz.

 • Eğer başvuru yapmak isteyen kişilerin geçici bir izinleri var ise vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. Oturma izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişiler almış oldukları izin süresi bittiğinde oturma izni almak için gerekli şartları halen taşıyorlarsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan oturmakta oldukları ilin valiliklerinde sahip oldukları oturma iznini uzatabilirler. Ya da başka bir oturma izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin oturma iznine geçiş yapabilir.
 • Oturma izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre; refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.
 • 6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin oturma izni yerine geçmesidir. Kanunun 27. maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde; ayrıca oturma izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

 

İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 

(1) KISA DÖNEM OTURMA İZNİ

Hirmizy Group tarafından hizmet olarak sunulan kısa dönem oturma izni işlemleri danışmanlığı; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 6458 sayılı 31 ila 33 üncü maddelerinde belirtildiği üzere kısa dönem “Yabancı Oturma İzni” şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca yukarıda adı geçen yönetmeliğin 28 nci ve 29’uncu maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni olarak firmamıza başvuran herkese kolaylıkla sağlanmaktadır. Siz de Hirmizy Group’a oturma izni için başvuruda bulunmak istiyorsanız aşağıda verilen durumları mutlaka gözden geçirmelisiniz.

Kimler Kısa Dönem Oturma İzni Alabilirler?

 • Herhangi bir şekilde bilimsel araştırma için Türkiye’ye gelen kişiler, bilimsel araştırma için geldiklerini beyan ettikleri takdirde Hirmizy Group desteği ile kısa dönem oturma izni almak için başvuruda bulunabilirler.
 • Türkiye’de herhangi bir şekilde taşınmazı bulunan Yabancıların Oturma İzni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleri de bu kapsamda oturma izni başvurusunda bulunabilmektedirler.
 • Kısa dönem olarak yabancılara bu amaçla verilen oturma izinleri; eğitim verecek okulların, kurum ya da kuruluşların sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir. Bu sebepten dolayı kısa dönem yabancı oturma izni talebi ile başvuruda bulunan kişilerin bağlı oldukları kurumlardan gereken bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir. Hirmizy Group olarak müşterilerimizin kısa dönem izin başvurularında onlara belgelerin hazırlanması ve beyan edilmesi konusunda gereken desteği sağlarken aynı zamanda onların başvuru süreçlerini de başarılı bir şekilde yönlendirmekteyiz.
 • Bu noktada firmamız aracılığıyla Yabancı Oturma İzni alacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta bu iznin süresinin, eğitim veya benzeri başka bir amacın süresini geçemediğidir.
 • Öğrenci değişim programları olan Erasmus, Mevlana, Farabi vb. kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmemektedir. Ancak, eğer bu kişiler kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmazlarsa genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybeden kişilere firmamız tarafından sigorta yapılır. Bu sayede sağlık problemlerinde kişiler rahatlıkla sağlık hizmetlerinden ek ücret ödemeden faydalanabilirler.
 • Bu amaçla firmamız aracılığıyla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere müracatlarında kabulleri sorgulanır. Ayrıca tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.
 • Verilen Yabancı İkamet İzinleri, tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.
 • Firmamız tarafından yapılan başvurularda; tedavi süresince barınma, işe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.
 • Hirmizy Group gerekli durumlarda istenen hastane belgelerini ve sağlık raporları konusunda danışanlarına yardımcı olarak onların belgelerini hazırlamaktadır. Ayrıca raporların tercüme hizmetleri de yine Hirmizy Group tarafından verilir.
 • Hirmizy Group, Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında yapmış olduğu başvuru işlemlerinde ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) oturma izni işlemleri genel hükümlere göre yürütmektedir.
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ayrıca 3359 sayılı Ek 14. maddesine göre ülkemize gelen yabancıların sayısı en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden oluşuyorsa, oturma izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır. Firmamıza başvuru yapan kişinin bu durumu bilmesi önemlidir.
 • Eğer bir kişinin adli ya da idari makamlar sebebi ile Türkiye’de kalması gerekiyorsa; Bu amaçla firmamızın düzenleyeceği yabancı oturma izninin süresi, Hirmizy Group tarafından karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.
 • Firmamız, ailenin oturma izni şartlarını kaybettiği durumlarda kısa dönem oturma iznine geçirilecek olan yabancılar için oturma izni başvurusunda bulunmaktadır.
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar ya da Hirmizy Group bünyesinde verilecek olan Türkçe dil kursuna katılacak olan yabancılar iki defaya mahsus olmak üzere firmamızdan oturma izni alabilmektedirler.
 • Eğer kişinin HG Akademi’den alacağı kurs süresi bir yıldan az ise Hirmizy Group’un yaptıracağı oturma izni süresi kurs süresini geçemez. Aynı zamanda Hirmizy Group Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancı öğrencisinin kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 • Hirmizy Group aracılığıyla çeşitli kamu ve kuruluşlarında Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılara firmamız tarafından sağlanan oturma izinleri bir yılı kapsamaktadır.
 • Firmamıza Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar için mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere firmamız kendilerine en fazla bir yıl süreli oturma izni alabilmektedirler.
 • Firmamız aynı zamanda Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilen hizmet kapsamı ve tutarında yatırım yapacaklar ise bu kişilerin yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu için oturma izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle şirketimiz tarafından yabancı oturma izni düzenlenebilir. Firmamız düzenleyeceği bu oturma izni başvurularını 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda yer alan bu madde ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara oturma izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlayarak verilmektedir.
 •  

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Hirmizy Group tarafından düzenlenen kısa dönem oturma izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere firmamıza başvuran kişilere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenmektedir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir? 

Firmamıza kısa dönem oturma izni için başvuruda bulunan kişilerin sağlamaları gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Buna göre Hirmizy Group’un kısa dönem oturma izni düzenleyebilmesi için yabancılar kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları firmamıza başvuruda bulunan kişilerin taşıması gerekmektedir.

 • Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
 • Yukarıda zikredilen kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
 • Başvuruda bulunan kişilerin genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması,
 • Gerekli olan durumlarda kişilerden istenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
 • Kişinin Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesi,

Gibi belirtilen şartlar Hirmizy Group’tan oturma izni almak isteyen yabancıların sağlamaları gereken şartlardır.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

HIRMIZY GROUP, oturma izni için başvuruda bulunmuş olduğu yabancı müşterileri ve öğrencileri için hızlı ve oldukça başarılı sonuçlar almaktadır. Başvuruda bulunduğumuz neredeyse herkes kısa dönem oturma izinlerini oldukça kolaylıkla almaktadır ancak;

 • Kısa dönem oturma izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
 • Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi hallerinde kısa dönem oturma izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 

(2) AİLE İKAMET İZNİ

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Hirmizy Group aracılığı ile Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. maddesi kapsamında olanların veya oturma izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin aşağıda yer alan kişiler için;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, aile oturma izni düzenlenebilir.

Firmamıza aile oturma izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, Hirmizy Group, eşlerden yalnızca birine aile oturma izni düzenleyebilir. Ancak, firmamız hangi eşten olduğuna bakmaksızın kişinin tüm çocuklarına aile oturma izni için başvuruda bulunabilmektedir.

Ancak firmamızın çocukların aile oturma izni taleplerini değerlendirmeye alabilmesi için ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

Hirmizy Group tarafından başvuru yapılan aile oturma izni, öğrenci oturma izni almadan ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Aile oturma izni olan yabancılar firmamıza aşağıdaki hallerde kısa dönem oturma izni talebinde bulunabilir:

 • Kişi eğer boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile oturma izniyle kalmışsa,
 • Kişinin eğer bir destekleyici varsa ve destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı olarak aile oturma izniyle ülkemizde kalıyorsa,
 • Ülkemizde en az üç yıl aile oturma izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.
 •  

Başvuru Yapan Kişilerin Aile İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kişiler eğer firmamıza aile oturma izni için başvuruda bulunmuşsa bu kişiler için Hirmizy Group tarafından;

 • Başvuran kişilerin aile oturma izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.
 • Firmamız tarafından başvuru yapılan aile oturma izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin oturma izni süresini aşamaz.
 •  

Aile Oturma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Kişilerin Sağlamaları Gereken Şartlar Nelerdir?

Kişilere aile oturma izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

Kişiyi destekleyecek olan kişinin sahip olması gereken şartlar;

 • Tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortasına sahip olması,
 • Fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması,
 • Kişinin hiçbir şekilde son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi,
 • Kişinin en az bir yıl Türkiye’de oturma etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması,

Gibi durumlar Hirmizy Group’tan aile oturma izni için başvuruda bulunurken sağlanması gereken şartlardır. Bu şartları sağlayan kişilere firmamız tarafından oturma izinleri kısa sürede yapılarak onların güvenli bir şekilde oturma izinlerini almaları sağlanır.

Firmamıza Başvuran Kişilerin Aile Oturma İzni Reddedilmişse, İptal Edilemiyorsa veya Uzatılamıyorsa Bunun Sebepleri Nedir?

Hirmizy Group olarak firmamıza başvuruda bulunan kişilerin oturma izinlerini kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapmaktayız. Ancak firmamıza başvuruda bulunan kişilerin aile oturma izinleri bir şekilde reddedilmişse, iptal olmuşsa ya da izinleri uzatılamıyorsa bunun sebepleri şunlardır:

 • Kişinin yukarıda belirtilen aile oturma izni için aranan şartların yerine getirmemesi veya şartların ortadan kalkması,
 • Kişinin aile oturma izninin veriliş amacı dışında kullanması ve bunun tespit edilmesi,
 • Kişinin hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması

Bu durumlarda aile oturma izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 

(3) YABANCI ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

Yabancı Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türkiye’ye gelmiş ve aile oturma izni bulunmayan ilk - orta derecede öğrenim görecek yabancılara firmamız tarafından oturma izni düzenlenebilir. Ancak eğer öğrenci aile oturma izninde bulunuyorsa bu kişinin 18 yaşına kadar oturma iznine ihtiyaç duymaksızın eğitimine ülkemizde devam edebilmektedir.

 • Türkiye’de eğitim almak amacıyla gelen 18 yaşını dolduran ve hala orta öğretime devam eden kişilerin oturma izinleri firmamız tarafından düzenlenmektedir.
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olan yabancılara, öğrenci oturma izni düzenleyebilmektedir.
 •  

Ancak firmamız tarafından yapılan öğrenci oturma izinleri, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile oturma izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Bu izinlerin kişinin diğer yakınlarına, oturma izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır.

Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Firmamız tarafından düzenlenen öğrenci izinleri eğer, yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise alınacak olan öğrenci oturma izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Hirmizy Group, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince oturma izni verilebilir. Eğer bir kişinin bakımı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından destekleniyorsa, bu durumda olan kişiler için de Hirmizy Group tarafından sağlanmaktadır.

Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir?

Hirmizy Group tarafından başvuruda bulunan kişilere Yabancı Oturma İzni düzenlenebilmesi için yabancıların kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre;

 • Kişilerin Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),
 • Bahsedilen kanunda kişilerin 7.madde ile uyuşmaması,
 • Kişilerin Türkiye’de kalacakları yurt ya da ev gibi bir oturma adres, göstermesi,
 • Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası olması,

Gibi şartlar firmamıza başvuruda bulunan kişilerin sağlamaları gereken şartlardır. Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre kişinin ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmemektedir. Fakat öğrenci, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybetmişse bu kişilerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenmektedir.

Eğer kişiler herhangi bir sebepten ötürü eğitim hayatlarına izin alarak ara vermişlerse, alınan oturma izinleri geçerliliğini koruyacaktır. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise firmamız bu öğrencilerin mağdur olmaması için iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatma işlemi uygular. Eğer kişi farklı bir ilde öğrenime devam etmek isterse bu durumda kişinin öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut oturma izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar oturma izni yine Hirmizy Group tarafından düzenlenmektedir.

Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Firmamız tarafından düzenlenen öğrenci oturma izinleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve usullerine uygun olarak yapılmaktadır. Buna göre eğer bir kişi firmamıza öğrenci oturma izni talebi ile başvurmuşsa

 • Öğrenci oturma izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,
 • Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
 • Öğrenci oturma izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması, hallerinde kısa dönem oturma izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Bu gibi durumlarda firmamızın yapabileceği herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bu gibi öğrencilerin gereken şartları yerine getirdikten sonra firmamıza tekrar bir oturma için başvuruda bulunmaları sonucunda firmamız onlar için yeniden bir başvuru hazırlayacaktır.

 

(4) UZUN-DÖMEM İKAMET İZNİ

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

 • Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem oturma izni düzenlenebilir.
 • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani oturma izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem oturma iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.
 •  

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Firmamız tarafından uzun dönem oturma izni süresiz düzenlenmektedir.

Firmamızın Öğrencileri İçin Uzun Dönem İkamet (Oturma) İznine Başvurabilmesi İçin Sağlanması Gereken Şartları Nelerdir?

Firmamız tarafından uzun dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenebilmesi için Hirmizy Group bünyesine başvuruda bulunan yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 • Kişilerin hiçbir şekilde ara vermeden, kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle Türkiye’de yaşamış olmak 
 • Başvuruda bulunan kişinin son 3 yıl içinde herhangi bir şekilde sosyal yardım almamış olması,
 • Kişinin sahip olduğu gelirinin hem ailesini hem de kendisini geçindiriyor olması,
 • Başvuran kişinin sağlık sigortasının olması,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)
 •  

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

Firmamıza uzun dönem oturma izni almak için başvuruda bulunan kişilerin olası bir şekilde Göç İdaresinden red almalarının en önemli sebepleri şnlardır;

 • Başvuruda bulunan kişinin, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi boyutlarda tehdit oluşturması,
 • Kişinin Türkiye’den ayrılarak sağlık, eğitim ve kendi ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle ara vermeksizin bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması gibi durumlarda alınmış olan uzun dönem oturma izinleri iptal edilecektir. Yapılan bu iptaller bulundukları illerdeki valiliklere aittir.

Uzun dönem oturma izni iptal olan kişiler için Hirmizy Group tarafından yapılacak olan yeni başvurularda ise şu yollar izlenmektedir;

 • Kişilerin yapılacak olan yeni başvuruları yurt dışında iseler konsolosluklara,
 • Eğer kişi yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre firmamız tarafından yapılmaktadır.

Bu kişiler için tekrar yapılan başvurularda aralıksız sekiz yıl oturma izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta olup, bu kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.

 

Sağlık sigortası poliçesi ve İkamet İzni alınması konusu ile ilgili kurumumuzun sunduğu danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili başvuru formunu doldurup bize gönderebilirsiniz:

Yabancılar İçin Sağlık Sigortası ve Oturma İzni Bilgi Formu