Hirmizi Group Logo

Unity Certified User (UCU)

Unity Certified User (UCU)

Unity Sertifikalı Kullanıcı

Unity, AR/VR, gerçek-zamanlı 3D ve mobil 2D için lider içerik oluşturma platformudur. Unity yazılımı, dünyanın dört bir yanındaki profesyoneller tarafından oyunlar, filmler, 3D modeller, VR simülasyonları ve hatta metaverse oluşturmak için kullanılır.

Unity Sertifikalı Kullanıcı sertifikaları 'İngilizcesi: Unity Certified User, Kısaltması: UCU', bireylerin oyun geliştirme, eğlence, otomotiv, XR ve AEC (mimarlık, mühendislik ve inşaat) gibi çok çeşitli sektörler için etkileşimli içerik oluşturmaya başlamalarını sağlar. Bu sertifikalar, Unity'deki temel bilgi ve becerileri ve etkileşimli, gerçek-zamanlı 3B deneyimler oluşturma becerisini doğrulayan giriş seviyesi sertifikalardır.

 

Unity Sertifikalı Kullanıcı Sertifika Sınavları

Unity'de üç adet sertifika mevcuttur. Her sertifika, ilgili sertifika sınavını başarı ile geçerek kazanılabilir. Sınavlar, doğru veya yanlış, çoktan seçmeli, sıcak nokta haritalama ve eşleştirme dâhil olmak üzere senaryo tabanlı, seçici yanıtlı sorulardan oluşur.

 

1. Unity Certified User: Programmer

(Unity Sertifikalı Kullanıcı: Programcı)

Unity Sertifikalı Kullanıcı Programcısı sertifika sınavı, oyunlarda, uygulamalarda, AR/VR ve diğer deneyimlerde etkileşim oluşturmak için Unity yazılımı içindeki C# programlamanın temellerini test eder. Bu sertifika, adayın Unity kullanarak temel 2B ve 3B deneyimler oluşturma becerisini gösterir. Bireylerin bu sertifikayı alabilmeleri için en az 150 saat Unity yazılımı kullanmaları ve eğitim almaları beklenir. Sınav amaçları, profesyoneller ve eğitimciler tarafından belirlenen mevcut endüstri standartlarıyla uyumludur.  Bunlar:

  • API'de hata ayıklama, sorun çözme ve yorumlama
  • Kod oluşturma
  • Kod değerlendirme
  • Arayüz Navigasyonu

 

2. Unity Certified User: VR Developer

(Unity Sertifikalı Kullanıcı: VR Geliştiricisi)

Unity Sertifikalı Kullanıcı Sanal Gerçeklik Geliştirici (Unity Certified User VR Developer) sertifika sınavı, adayın Unity yazılımı içinde VR deneyimleri ve programları oluşturma becerisini test edecektir. Sınav hedefleri, profesyoneller ve eğitimciler tarafından belirlenen mevcut endüstri standartlarıyla uyumludur. VR Geliştirici sertifika sınavına yalnızca daha önce Unity Sertifikalı Kullanıcı Programcısı sertifikasını almış bireyler girebilir.

Unity Sertifikalı Kullanıcı VR Geliştiricisi sertifikasını kazanan bireyler, aşağıdaki becerilerde uzmanlık gösterir:

  • Kurulum
  • Etkileşim
  • Optimizasyon

 

3. Unity Certified User: Artist

(Unity Sertifikalı Kullanıcı: Sanatçı)

Unity Sertifikalı Kullanıcı Sanatçısı sertifika sınavı, oyunlarda, uygulamalarda, AR/VR ve diğer deneyimlerde etkileşim oluşturmak için Unity yazılımı içindeki 2B ve 3B dijital sanatın temellerini test eder. Sınav amaçları, profesyoneller ve eğitimciler tarafından belirlenen mevcut endüstri standartlarıyla uyumludur. Bireylerin bu sertifikayı alabilmeleri için en az 150 saat Unity yazılımı kullanmaları ve eğitim almaları beklenir.

Unity Sertifikalı Kullanıcı Sanatçı sertifikasını kazanan bireyler, aşağıdaki becerilerde ustalık gösterir:

  • Varlık Yönetimi
  • Sahne İçeriği Tasarımı
  • Aydınlatma, Kameralar ve Materyal Uygulaması