Hirmizi Group Logo

Communication Skills for Business (CSB) Certification

Communication Skills for Business (CSB) Certification

İşletmeler İçin İletişim Becerileri Sertifikasyonu

Certiport, İşletmeler İçin İletişim Becerileri sertifikasyonu için aşağıdaki sertifikaları sunar:

 

1. CSB Professional Communication Exam

(CSB Profesyonel İletişim Sınavı)

İletişim becerilerinin sürekli olarak yeni işe alımlarda işverenler tarafından istenen en önemli becerilerden biri olmasıyla Certiport, İşletmeler İçin İletişim Becerileri (CSB) Profesyonel İletişim sınav sertifikasını oluşturdu. CSB sınavı, işgücüne giren adayların bir çalışma ortamında etkili olmak için gerekli olan temel iletişim ilke ve becerilerini anladığını doğrular. Ölçülen temel beceri iletişim olsa da, bu sınavın doğası öğrencilere aşağıdaki 3 adımda yardımcı olacaktır:

 • - Eleştirel Düşünme – nasıl etkili bir şekilde iletişim kuracaklarını düşünürken gerçekleşecek olan
 • - İşbirliği – başkalarıyla etkin bir şekilde iletişim kurmaktan kaynaklanacak olan
 • - Yaratıcılık – çekici iletişimler sunmak için gerekli olan

Bu sertifikayı alan bireyler, resmi iletişim teorisi ve pratiğinde yaklaşık 150 saatlik eğitim ve uygulamalı deneyime sahiptir.

 

CSB Profesyonel İletişim Sertifika Sınavı Amaçları

CSB sertifikasyon sınavı, yaklaşık olarak 50 dakikalık bir sınavdır. Soru Sayısı 30 ile 35 arası olan sınav aşağıdaki amaçları kapsar:

 • 1. Temel iletişim ilkelerini tanımlamak
 • 2. Etkili iletişim için plan yapmak
 • 3. İşle ilgili neticeleri oluşturmak için en iyi pratikleri uygulamak
 • 4. Mesajınızı iletmek
 • 5. İletişimleri almak
 • 6. İletişim senaryolarını analiz etmek

 

2. CSB English for IT

(CSB BT için İngilizce)

Bugün dünyada, İngilizce konuşanların çoğunluğu anadili olmayan kişilerdir. Aslında, anadili İngilizce olan her kişi için anadili İngilizce olmayan beş kişi vardır ve tüm dünyada gerçekleşen konuşmaların %96'sı anadili İngilizce olmayanları içerir. Bu nedenle, etkili bir şekilde iletişim kurabilmek için sade İngilizce kullanmak önemlidir.  Dünyadaki bilgisayarlarda depolanan bilgilerin %80'i İngilizce ve dünyanın teknoloji dili İngilizce olduğundan dolayı teknik ama basit bir biçimini öğrenmek gerekir.

Pearson VUE İşletmesi olan Certiport, hem BT hem de BT dışı kariyerlerde İngilizce yeterliliğinin önemini kabul ederek, BT için İngilizce sertifika sınavını oluşturdu. 'English for IT' sınavı, bir adayın İngilizce kullanarak bir BT ortamında veya giriş düzeyinde bir BT işinde çalışabilme becerisini doğrular. Bu sınav, BT ile alakalı bir ortamda İngilizce yeterlik bilgisini ve ayrıca şunları ölçer:

 • - Dinleme - Yetenekli bir dinleyici satır aralarını duyabilir ve insanların bilgi teknolojisi projeleriyle ilgili sorular, sorunlar ve sorunlar üzerinde çalışmasına yardımcı olur.
 • - Okuma – Bir müşterinin özelliklerini anlamak veya çevrimiçi bir soruna çözüm aramak olsun, yüksek düzeyde İngilizce okuyabilmek çok önemlidir.
 • - İngilizce Kullanımı - İngilizce kullanımı, BT ile ilgili bir ortamda sözcüklerin veya tümcelerin kullanıldığı, konuşulduğu veya yazıldığı geleneksel yolları ifade eder.

Bu sınava giren adaylar için hedeflenen yeterlilik seviyesi CEFR'de B2 ve Global Scale of English'te 59-75'tir. Adaylar, 'English for IT' sertifikasına hazırlanmak için uygulama testlerine ve ayrıca sınavdaki her şeyi kapsayan IT İngilizcesi sertifikasına adanmış eksiksiz bir öğrenme kursuna erişebilirler. Bu sertifikayı kazanmak için, bir adayın BT ile ilgili bir ortamda yaklaşık 150 saatlik eğitim ve/veya İngilizce yeterliliği konusunda uygulamalı deneyime ihtiyacı vardır.

 

CSB BT için İngilizce Sınav Amaçları

Yaklaşık 60 sorudan oluşan ve 80 dakikalık süresi olan English for IT sertifika sınavı, aşağıdaki sınav hedeflerini kapsamaktadır:

 • 1. İngilizce Kullanımı
 • 2. Dinleme
 • 3. Okuma