INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION (IC³).

INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION (IC³)

IC³ size net bir avantaj sağlamaktadır. Eğer bilgisayarla ilgili bir geleceğe ya da bilgisayar kullanımı gerektiren herhangi bir alana odaklanıyorsanız, sizi kalabalıktan ayıran bir sertifika mevcut. İnternet ve Bilgisayar Core Sertifikalandırma (IC³) öğrencilere ve iş arayanlara, bilgisayar ve internet kullanımı gerektiren ortamlarda başarılı olmaları için gereken bilgi temelini sağlamaktadır. Global Standart 3 dijital okur-yazarlık konusunda uluslararası kabul görmüş bir standarttır ve günümüzün akademik ve iş ortamlarında ihtiyaç duyulan en amacına uygun becerileri yansıtır. 

IC³ Sertifikasının Faydaları

 • Internet ve bilgisayar becerilerinizi denetler
 • Eşsiz yeteneklerinizin altını çizer
 • Gelişmekte olan alanlardaki niteliklerinizi gösterir
 • Akademik Kurumlar için değeri
  • Öğrenci performansının objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar
  • Okullar arasındaki sonuçların tutarlılığını sağlar
  • Öğretim etkinliğini ölçer (izlenebilirlik
  • Harcama onayı almak için ölçüm gereklidir
 • Öğretim elemanları için değeri
  • Profesyonel bir geliştirme aracıdır
  • Sınıfta teknolojiyi bütünleştirmede güvenini artırır
  • Öğrenciler ve çalışanlar için değeri
  • Ana bilgisayar kavramları ile uygulamalarında temel bilgilere sahip olduğunuzu kanıtlar
  • Geçerliliğinizin olduğunu ve öğrendiklerinizi uygulabileceğinizi temin eder
  • Değerli, taşınabilir bir referans belgesidir
 • İşverenler için değeri
  • Potansiyel çalışanların objektif bir değerlendirmesidir
  • Çalışanların önemli beceri ve teknolojilere yetkin olduklarını onaylar
  • Temel bilgisayar bilgi, beceri ve yetenekleri işgücünün verimliliğini doğrudan etkiler
IC³ Sertifikası üç ayrı sınavdan oluşur:
 • Bilgisayar Temelleri
  • Bilgisayar Temelleri sınavı, size bilgisayar teknolojisinden en fazla değeri ve etkiyi almanızda yardımcı olmak için bilgisayar donanımı, yazılım, işletim sistemleri, çevre birimleri ve sorun giderme konularında temel bir anlayışı kapsar.
 • Ana Uygulamalar
  • Ana Uygulamalar sınavı, daha hızlı öğrenmeniz, akıllıca çalışmanız ve kendinizi daha iyi sunmanıza yardımcı olmak amacıyla popüler metin işleme, iş tablosu ve sunum uygulamaları ile tüm uygulamaların ortak özelliklerini kapsar.
 • Online Yaşam
  • Online Yaşam sınavı, güvenli ve etik bir şekilde iletişim, eğitim, işbirliği ve sosyal etkileşiminizi maksimize etmek için internet veya ağ ortamında çalışma becerilerini kapsar.